2021

Jaarbericht

Missie

Bevolkingsonderzoek draagt door middel van kwalitatief hoogwaardig bevolkingsonderzoek substantieel bij aan een vroegtijdige opsporing en behandeling van kanker met als doel gezondheidswinst te realiseren en sterfte terug te dringen.

Kernwaarden

Deskundig

Zorgvuldig

Bewezen effectief

Wij zijn deskundig op het gebied van bevolkingsonderzoek en stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze organisatie, medewerkers en ketenpartners.
Wij nemen verantwoordelijkheid voor de zorg van de cliënt (door te zorgen voor een goede aansluiting op het bevolkingsonderzoek) en de samenwerking in de keten. Daarnaast hebben wij aandacht voor de veiligheid van de onderzoeken en privacybescherming. We geven goede voorlichting over de voor- en nadelen van het onderzoek.
We voeren de bevolkingsonderzoeken uit op basis van wetenschappelijk onderzoek. Ook werken we mee aan onderzoek en studies om de bevolkingsonderzoeken te verbeteren.

bevolkingsonderzoek borstkanker

Bekijk hier alle cijfers

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Bekijk hier alle cijfers

bevolkingsonderzoek darmkanker

Bekijk hier alle cijfers

bevolkingsonderzoek borstkanker

 
		Array
(
  [chart] => Array
    (
      [title] => Verstuurde uitnodigingen
      [chart_type] => gender
      [second_color] => #fbdda7
      [third_color] => #f9e5c0
      [womanman_values] => Array
        (
          [ruler_size] => 1600000
          [year_1] => 2021
          [year_1_woman_studied] => 887137
          [year_1_invitations] => 1221790
          [year_2] => 2020
          [year_2_woman_studied] => 532254
          [year_2_invitations] => 757531
        )

      [bar_chart_data] => Array
        (
          [sub_title] => 
          [val_type] => perc
          [ruler_size] => 80000
          [year_1] => 
          [year_1_opk] => 
          [year_1_opk_num] => 
          [year_1_afm] => 
          [year_1_afm_num] => 
          [year_1_show_asterisk] => 
          [year_1_noresp] => 
          [year_1_noresp_num] => 
          [year_2] => 
          [year_2_opk] => 
          [year_2_opk_num] => 
          [year_2_afm] => 
          [year_2_afm_num] => 
          [year_2_noresp] => 
          [year_2_noresp_num] => 
          [chart_notes] => 
        )

      [sbar_chart_data] => Array
        (
          [ch_type] => bar
          [val_type] => perc
          [item_1_description] => 
          [item_1_value] => 
          [item_2_description] => 
          [item_2_value] => 
          [result] => Array
            (
              [title] => 
              [description] => 
              [kpis] => 
            )

        )

    )

  [main_color] => #f8ab22
  [counter] => 1_1
)
	

Verstuurde uitnodigingen

2021

Onderzochte vrouwen
887.137
Verstuurde uitnodigingen
1.221.790

Verstuurde uitnodigingen

2021

 • Onderzochte vrouwen : 887.137
 • Verstuurde uitnodigingen : 1.221.790
532.254
Onderzochte vrouwen
757.531
Verstuurde uitnodigingen

2020

2020

 • Onderzochte vrouwen : 532.254
 • Verstuurde uitnodigingen : 757.531

Verwijsadvies

22.620

14.693

 • Verwijsadvies 2021: 22.620 (2,6%)
 • Verwijsadvies 2020: 14.693 (2,4%)


Afmelding en non-respons

2021

 • Afmeldingen: 86.927 (7,1%)
 • Non-respons: 247.726 (20,28%)

2020

 • Afmeldingen: 54.751 (7,2%)
 • Non-respons: 170.526 (22,5%)

COVID-maatregelen

Door de COVID-19 maatregelen, zoals 1,5 meter afstand en extra hygiëne maatregelen, werken de onderzoekscentra ook in 2021 niet op volle capaciteit. Met een maximale inzet van 95% kon de achterstand die in 2021 en 2020 (door het stilleggen van het screeningsprogramma) was opgelopen, niet worden ingehaald.

Programma intervalproblematiek

De krappe arbeidsmarkt en de COVID-19 maatregelen hebben geleid tot verschillen in het interval van uitnodigingen tot screening tussen zowel de verschillende regio’s als tussen de onderzoekscentra binnen de regio’s. Het is niet mogelijk vrouwen iedere twee jaar voor het bevolkingsonderzoek borstkanker uit te nodigen. Om de toegankelijkheid en gelijkwaardigheid landelijk voor alle deelneemsters te behouden is het nodig dat vrouwen zoveel mogelijk met een gelijk interval worden uitgenodigd (nivelleren). Met de in september 2021 gestarte mediacampagne ‘Werken bij Bevolkingsonderzoek Nederland’ wordt structurele zichtbaarheid en doorlopende werving van screeningsmedewerkers gerealiseerd. In de ‘Ik Zorg’ campagne van het ministerie van VWS heeft het beroep van mammalaborant een prominente plaats gekregen.

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

 
		Array
(
  [chart] => Array
    (
      [title] => Verstuurde uitnodigingen
      [chart_type] => gender
      [second_color] => #e370b1
      [third_color] => #eca0ca
      [womanman_values] => Array
        (
          [ruler_size] => 1600000
          [year_1] => 2021
          [year_1_woman_studied] => 555670
          [year_1_invitations] => 1014756
          [year_2] => 2020
          [year_2_woman_studied] => 298167
          [year_2_invitations] => 596841
        )

      [bar_chart_data] => Array
        (
          [sub_title] => 
          [year_1] => 
          [year_1_opk] => 
          [year_1_afm] => 
          [year_1_show_asterisk] => 
          [year_1_noresp] => 
          [year_2] => 
          [year_2_opk] => 
          [year_2_afm] => 
          [year_2_noresp] => 
          [chart_notes] => 
        )

      [sbar_chart_data] => Array
        (
          [ch_type] => bar
          [val_type] => perc
          [item_1_description] => 
          [item_1_value] => 
          [item_2_description] => 
          [item_2_value] => 
          [result] => Array
            (
              [title] => 
              [description] => 
              [kpis] => 
            )

        )

    )

  [main_color] => #d1227e
  [counter] => 2_1
)
	

Verstuurde uitnodigingen

2021

Onderzochte vrouwen
555.670
Verstuurde uitnodigingen
1.014.756

Verstuurde uitnodigingen

2021

 • Onderzochte vrouwen : 555.670
 • Verstuurde uitnodigingen : 1.014.756
298.167
Onderzochte vrouwen
596.841
Verstuurde uitnodigingen

2020

2020

 • Onderzochte vrouwen : 298.167
 • Verstuurde uitnodigingen : 596.841

Opkomst, afmelding en non-respons

Verdeling in opkomst met een uitstrijkje of zelfafnameset, afmelding en non-respons (in procenten).

2021

 • Opkomst: 54,8%
 • Afmeldingen: 2,4%*
 • Non-respons: 42,8%

2020

 • Opkomst: 50%
 • Afmeldingen: 3,3%
 • Non-respons: 46,8%

Hiervan is onbekend een uitgestelde aanvraag, bijvoorbeeld door zwangerschap of een aangevraagde zelfafnameset.


Deelname en uitslag

Totaal deelname
49,95 %
 • Onderzoek door middel van uitstrijkje bij de huisarts (42,70%). Hiervan kreeg 9,9% de uitslag hrHPV+

 • Onderzoek door middel van zelfafnameset (12,1%). Hiervan kreeg 8,4% de uitslag hrHPV+.

Uitslag cytologie uitstrijkjes

Van de hrHPV+ en cytologie beoordeelde uitstrijkjes, is 18,62% (vanaf PAP2) doorverwezen naar de gynaecoloog.

 • PAP0 0,58 %
 • PAP1 80,81 %
 • PAP2 10,29 %
 • PAP3A1 5,04 %
 • PAP3A2 2,44 %
 • PAP3B 0,74 %
 • PAP4 0,11 %
 • PAP5 0,00 %

BMHK 3.0

Het in 2017 vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ontwikkelt door. Het project BMHK 3.0 omvat diverse deelprojecten op het gebied van de wijzigingen in het uitnodigingsschema en de screeningspopulatie: - herpositionering zelfafnameset - instroom hpv-gevaccineerde vrouwen - verbeterde toegankelijkheid - verbeterde triage - wijziging uitnodigingsschema - verlate deelname en transgenders In 2021 hebben voor deze deelprojecten voorbereidende activiteiten plaats gevonden met het oog op implementatie in 2022 en 2023.

BMHK23

Voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker lopen de contracten met meerdere leveranciers op termijn af. Denk aan de leveranciers van de zelfafnameset en de laboratoriumdiensten. Hiervoor zijn nieuwe aanbestedingen nodig die voorbereid worden in het project BMHK23. Dit jaar zijn de voorbereidingen getroffen voor dit complexe aanbestedingstraject door middel van onder andere het opstellen van de aanbestedingsstrategie, uitwerken van programma’s van eisen en het uitvoeren van marktverkenningen.

Digitaal labformulier

Dit project omvat de vervanging van het huidige papieren laboratoriumformulier door een digitaal formulier met het doel om het logistieke proces te vereenvoudigen en daarmee sneller, maar ook minder foutgevoelig te maken. In 2021 vond een succesvolle pilot plaats.

bevolkingsonderzoek darmkanker

 
		Array
(
  [chart] => Array
    (
      [title] => Verstuurde uitnodigingen
      [chart_type] => gender
      [show_both_genders] => 1
      [second_color] => #8e799f
      [third_color] => #b4a7be
      [womanman_values] => Array
        (
          [ruler_size] => 2600000
          [year_1] => 2021
          [year_1_woman_studied] => 1632493
          [year_1_invitations] => 2312606
          [year_2] => 2020
          [year_2_woman_studied] => 1331874
          [year_2_invitations] => 1860194
        )

      [bar_chart_data] => Array
        (
          [sub_title] => 
          [label_1] => Opkomst
          [label_2] => Afmelding
          [label_3] => Non-respons
          [year_1] => 
          [year_1_opk] => 
          [year_1_afm] => 
          [year_1_noresp] => 
          [year_2] => 
          [year_2_opk] => 
          [year_2_afm] => 
          [year_2_noresp] => 
          [chart_notes] => 
          [enable_diagnostics_block] => 
          [diagnostics-text] => 
          [diagnostics-items_1] => 
          [diagnostics-items_2] => 
          [diagnostics-items_total] => 
        )

      [sbar_chart_data] => Array
        (
          [ch_type] => bar
          [val_type] => perc
          [item_1_description] => 
          [item_1_value] => 
          [item_2_description] => 
          [item_2_value] => 
          [result] => Array
            (
              [title] => 
              [description] => 
              [kpis] => 
            )

        )

    )

  [main_color] => #43225f
  [counter] => 3_1
)
	

Verstuurde uitnodigingen

2021

Onderzochte mensen
1.632.493
Verstuurde uitnodigingen
2.312.606

Verstuurde uitnodigingen

2021

 • Onderzochte mensen : 1.632.493
 • Verstuurde uitnodigingen : 2.312.606
1.331.874
Onderzochte mensen
1.860.194
Verstuurde uitnodigingen

2020

2020

 • Onderzochte mensen : 1.331.874
 • Verstuurde uitnodigingen : 1.860.194

Opkomst, afmelding en non-respons

2021

 • Opkomst: 70,6%
 • Afmeldingen: 2,5%
 • Non-respons: 26,9%

2020

 • Opkomst: 71,6%
 • Afmeldingen: 2,9%
 • Non-respons: 25,5%

Uitslag

Percentage gunstige en ongunstige uitslagen

2021

 • Gunstige uitslag:95,4%
 • Ongunstige uitslag:4,6%

2020

 • Gunstige uitslag: 95,7%
 • Ongunstige uitslag: 4,3%

Diagnose

Bij 62.457 cliënten is een coloscopie uitgevoerd. Hiervan kreeg 4,5% de diagnose darmkanker. Bij 27,0% werd een 'advanced adenoom' vastgesteld en bij 33,0% een 'non-advanced adenoom'.

Totaal

 • Geen afwijking 22,37%
 • Kleine poliepen 38,37%
 • Gevorderde poliepen 29,08%
 • Darmkanker 4,74%
 • Overige bevindingen 5,43%

Pilot versturen minder plastic

In 2021 krijgen cliënten die in twee achtereenvolgende deelnamerondes niet hebben gereageerd op de uitnodiging (structurele non-responders) geen uitnodigingspakket, maar enkel een uitnodigingsbrief. Wil de cliënt meedoen, dan kan hij of zij een pakket aanvragen. Met deze pilot wordt de ecologische voetafdruk van het bevolkingsonderzoek verkleind. De pilot duurde het hele jaar waarna wordt bekeken of de beoogde doelen zijn gehaald en of deze werkwijze wordt voortgezet.

Cliëntreacties

Bekijk hier alle cijfers

Medewerkers

Bekijk hier alle cijfers

Organisatie

Bekijk hier meer informatie

Cliëntreacties

In 2021 hebben we in totaal 4.104 cliëntreacties ontvangen. Deze reacties zijn verdeeld in 1.687 complimenten, 1.841 klachten, 234 suggesties en 342 vragen. De meeste reacties betreffen het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Borstkanker

3725 reacties
(90,77% van alle reacties)
1650 Complimenten (44,3%)
1639 Klachten (44,0%)
185 Suggesties (5,0%)
251 Vragen (6,7%)

Baarmoederhalskanker

133 reacties
(3,24% van alle reacties)
12 Complimenten (9,0%)
72 Klachten (54,1%)
19 Suggesties (14,3%)
30 Vragen (22,6%)

Darmkanker

246 reacties
(5,99% van alle reacties)
25 Complimenten (10,2%)
130 Klachten (52,8%)
30 Suggesties (12,2%)
61 Vragen (24,8%)

Klachtenafhandeling

De klachtenafhandeling verloopt volgens de landelijke Klachtenregeling voor cliënten. Het doel van de Klachtenfunctionaris is om signalen van onvrede naar tevredenheid van de cliënt en organisatie af te handelen. In overleg met de betrokken medewerker en verantwoordelijk leidinggevende hebben we verbetermaatregelen in het proces of werkzaamheden toegepast. Naar aanleiding van de klachten hebben we een aantal verbeteringen gerealiseerd in onze werkwijze. Ook zijn suggesties ter verbetering van de cliëntmiddelen landelijk besproken en indien mogelijk doorgevoerd.

Reactie bevolkingsonderzoek borstkanker

“Mijn eerste ervaring met een borstonderzoek. Ik was op het "ergste" voorbereid, maar was niet zenuwachtig o.i.d. Ik trof een hele fijne dame, die met heel duidelijke uitleg gaf. Precies vertelde wat ze ging doen etc. Prettig onderzoek is anders, maar is heel goed gedaan. Dank.”

Reactie bevolkingsonderzoek borstkanker

“Wat ik wel een slechte zaak vind dat er nu meer tijd tussen de onderzoeken zit terwijl het zo belangrijk is.”

Reactie bevolkingsonderzoek borstkanker

“Ik wil graag de complimenten voor jullie collega’s geven van de bus, waar ik net vandaan kom. Zo goed nagedacht over de corona regels en vooral ook zo goed en vriendelijk gehandhaafd. Ik besef dat het voor hen een hele opgave is, maar ik voelde me er heel veilig door. Dus dank jullie wel! Hou vol.”

Reactie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

“Ik wil graag laten weten dat ik erg blij met de mogelijkheid om een zelftest te doen. Ik zag erg tegen een bezoek aan de huisarts op, en zou anders waarschijnlijk niet met het onderzoek mee hebben gedaan. Het aanvragen ging makkelijk, de test kwam snel, het uitvoeren was heel goed te doen en de uitslag kwam ook snel.”

Reactie bevolkingsonderzoek darmkanker

“In het kader van kosten-, papier- en energiebesparing zou ik de uitslag digitaal (via mail, sms of WhatsApp) verstrekken in plaats van per brief.”

Reactie bevolkingsonderzoek darmkanker

“Het darm bevolkingsonderzoek is mijn redding geweest. Inmiddels rechter dikke darm verwijderd in een poliep zaten kankercellen. Bericht ontvangen met datum en tijdstip in ziekenhuis door jullie gemaakt, alles liep op rolletjes, alle ziekenhuisbezoeken, onderzoeken en nu de operatie gehad. Mijn leven is gered.”

Medewerkers

Werknemers

175
19

2021

194

162
20

2020

182

Gemiddeld aantal fte

75

2021

75,00


Opleiden

Om de in-huis-opleiding voor mammolaboranten te vullen, is er een nieuwe landelijke wervingscampagne gestart voor het eerst onder de naam van Bevolkingsonderzoek Nederland. Niet alleen de werving, maar ook de selectie werd centraal aangepakt. Dit heeft ertoe geleid dat de opleidingsklassen voor 2021 volledig gevuld zijn: 47 mammalaboranten en 17 MBB’ers in opleiding zijn ingestroomd.

Werknemers

105
9

2021

114

106
9

2020

115

Gemiddeld aantal fte

68.19

2021

68,19


Opleiden

Om de in-huis-opleiding voor mammolaboranten te vullen, is er een nieuwe landelijke wervingscampagne gestart voor het eerst onder de naam van Bevolkingsonderzoek Nederland. Niet alleen de werving, maar ook de selectie werd centraal aangepakt. Dit heeft ertoe geleid dat de opleidingsklassen voor 2021 volledig gevuld zijn: 47 mammalaboranten en 17 MBB’ers in opleiding zijn ingestroomd.

Werknemers

154
10

2021

164

160
9

2020

169

Gemiddeld aantal fte

119.38

2021

119,38


Opleiden

Om de in-huis-opleiding voor mammolaboranten te vullen, is er een nieuwe landelijke wervingscampagne gestart voor het eerst onder de naam van Bevolkingsonderzoek Nederland. Niet alleen de werving, maar ook de selectie werd centraal aangepakt. Dit heeft ertoe geleid dat de opleidingsklassen voor 2021 volledig gevuld zijn: 47 mammalaboranten en 17 MBB’ers in opleiding zijn ingestroomd.

Werknemers

208
11

2021

219

215
10

2020

225

Gemiddeld aantal fte

149.22

2021

149,22


Opleiden

Om de in-huis-opleiding voor mammolaboranten te vullen, is er een nieuwe landelijke wervingscampagne gestart voor het eerst onder de naam van Bevolkingsonderzoek Nederland. Niet alleen de werving, maar ook de selectie werd centraal aangepakt. Dit heeft ertoe geleid dat de opleidingsklassen voor 2021 volledig gevuld zijn: 47 mammalaboranten en 17 MBB’ers in opleiding zijn ingestroomd.

Werknemers

175
7

2021

182

168
9

2020

177

Gemiddeld aantal fte

127.68

2021

127,68


Opleiden

Om de in-huis-opleiding voor mammolaboranten te vullen, is er een nieuwe landelijke wervingscampagne gestart voor het eerst onder de naam van Bevolkingsonderzoek Nederland. Niet alleen de werving, maar ook de selectie werd centraal aangepakt. Dit heeft ertoe geleid dat de opleidingsklassen voor 2021 volledig gevuld zijn: 47 mammalaboranten en 17 MBB’ers in opleiding zijn ingestroomd.

Werknemers

27
20

2021

47

18
20

2020

38

Gemiddeld aantal fte

90

2021

90,00


Organisatie

Organisatie landelijk

Covid-19

In 2021 hebben de bevolkingsonderzoeken naar darmkanker en baarmoederhalskanker de achterstand in uitnodigingen kunnen inlopen. Deze achterstand werd opgelopen door de COVID-19 maatregelen in 2020, toen de bevolkingsonderzoeken drie maanden werden stil gelegd. Draaiboeken zijn beschikbaar gesteld en geven handvaten bij toekomstige COVID-maatregelen in de screening.

Voorbereidingen fusie

In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen door de daadwerkelijke juridische fusie van de vijf screeningsorganisaties en de FSB. Als organisatiestructuur is gekozen voor een centraal aansturingsmodel, waarin de bevolkingsonderzoeken leidend zijn. Het transformatieteam kwam wekelijks bij elkaar en medewerkers werden wekelijks meegenomen in de activiteiten van dit team middels de digitale nieuwsbrief Transformatienieuws en berichten op intranet. Medewerkers werden van tijd tot tijd in de gelegenheid gesteld om via een webinar in gesprek te gaan met de bestuursleden over de fusie en transformatie. De ontwikkelde gezamenlijke beeldtaal en slogan ‘Met beide benen op de grond, samen vooruit, op weg naar één BVO NL’, ondersteunde de communicatie van de fusie en transformatie

Nieuw Cliëntportaal live

Het project Cliëntportaal heeft in 2021 de live gang van het nieuwe cliëntportaal opgeleverd. Na interne en externe toetsing middels gebruikersdemo’s is het cliëntportaal half 2021 gelanceerd. Voorafgaand aan de operationalisatie is het portaal getoetst op functionaliteit voor laaggeletterden. De cliënt weet de weg naar het portaal goed te vinden. Inmiddels vindt 60% van de gebruikers van het portaal de module afspraak maken-wijzigen-afzeggen.

Verstuurde Screens

In 2021 zijn er zeven digitale nieuwsbrieven Screen verstuurd aan huisartsen(praktijken). Het aantal uitgaven is iets hoger dan andere jaren vanwege de informatievoorziening rondom de coronamaatregelen, ontwikkelen binnen de bevolkingsonderzoeken en de fusie van vijf regionale screeningsorganisaties naar één landelijke organisatie.

Interne audits

In 2021 hebben er in totaal 82 interne audits plaatsgevonden bij de regionale screeningsorganisaties. De interne audits zien toe op de processen zoals geformuleerd in de verschillende kwaliteitsmanagementsystemen van de regio’s en de normen vanuit de ISO 9001 en NEN 7510. Wanneer interne audits aandachtspunten opleveren worden deze toegevoegd aan het verbeterregister van elke regio.

Externe audits

De externe audits ISO 9001 en NEN 7510 hadden een bijzonder karakter. Het behaalde certificaat werd afgegeven voor de regionale screeningsorganisatie in de wetenschap dat deze eind van het jaar zouden ophouden te bestaan. Halverwege 2021 zijn daarom de bestaande externe audit bureaus uitgenodigd een offerte uit te brengen voor de externe audit rol voor Bevolkingsonderzoek Nederland, na de fusie. Hieruit is DNV gekozen als externe auditor vanaf 2022.