2022

Jaarbericht

Missie

BVO NL draagt door middel van kwalitatief hoogwaardig bevolkingsonderzoek bij aan een vroegtijdige opsporing van ziekten, waaronder kanker. Dit doet BVO NL ter bevordering van de collectieve gezondheid en het terugdringen van sterfte.

Kernwaarden

Bevolkingsonderzoek Nederland is als organisatie betrokken, betrouwbaar en bereikbaar. We zijn betrokken bij onze cliënten, bij onze maatschappelijke opgave en bij elkaar als collega’s. We staan ervoor, een betrouwbare organisatie te zijn en leveren hoge kwaliteit. We zijn bereikbaar voor onze cliënten en onze ketenpartners en reiken actief de hand naar buiten.

bevolkingsonderzoek borstkanker

Bekijk hier alle cijfers

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Bekijk hier alle cijfers

bevolkingsonderzoek darmkanker

Bekijk hier alle cijfers

bevolkingsonderzoek borstkanker

 
		Array
(
  [chart] => Array
    (
      [title] => Verstuurde uitnodigingen
      [chart_type] => gender
      [second_color] => #fbdda7
      [third_color] => #f9e5c0
      [womanman_values] => Array
        (
          [ruler_size] => 1600000
          [year_1] => 2022
          [year_1_woman_studied] => 876803
          [year_1_invitations] => 1240642
          [year_2] => 2021
          [year_2_woman_studied] => 887137
          [year_2_invitations] => 1221790
        )

      [bar_chart_data] => Array
        (
          [sub_title] => 
          [val_type] => perc
          [ruler_size] => 80000
          [year_1] => 
          [year_1_opk] => 
          [year_1_opk_num] => 
          [year_1_afm] => 
          [year_1_afm_num] => 
          [year_1_show_asterisk] => 
          [year_1_noresp] => 
          [year_1_noresp_num] => 
          [year_2] => 
          [year_2_opk] => 
          [year_2_opk_num] => 
          [year_2_afm] => 
          [year_2_afm_num] => 
          [year_2_noresp] => 
          [year_2_noresp_num] => 
          [chart_notes] => 
        )

      [sbar_chart_data] => Array
        (
          [ch_type] => bar
          [val_type] => perc
          [item_1_description] => 
          [item_1_value] => 
          [item_2_description] => 
          [item_2_value] => 
          [result] => Array
            (
              [title] => 
              [description] => 
              [kpis] => 
            )

        )

    )

  [main_color] => #f8ab22
  [counter] => 1_1
)
	

Verstuurde uitnodigingen

2022

Onderzochte vrouwen
876.803
Verstuurde uitnodigingen
1.240.642

Verstuurde uitnodigingen

2022

 • Onderzochte vrouwen : 876.803
 • Verstuurde uitnodigingen : 1.240.642
887.137
Onderzochte vrouwen
1.221.790
Verstuurde uitnodigingen

2021

2021

 • Onderzochte vrouwen : 887.137
 • Verstuurde uitnodigingen : 1.221.790

Verwijsadvies

20.849

22.620

 • Verwijsadvies 2022: 20.849 (2,4%)
 • Verwijsadvies 2021: 22.620 (2,6%)


Afmelding en non-respons

2022

 • Afmeldingen: 78.328 (6,3%)
 • Non-respons: 286.983 (23,1%)

2021

 • Afmeldingen: 86.927 (7,1%)
 • Non-respons: 247.726 (20,28%)

Programma intervalproblematiek

De krappe arbeidsmarkt, de stillegging van de bevolkingsonderzoeken in 2020 en het niet op volle capaciteit kunnen screenen onder invloed van maatregelen COVID-19 in 2021 en begin 2022, hebben geleid tot verschillen in het interval van uitnodigingen tot screening tussen zowel de verschillende regio’s als tussen de onderzoekscentra binnen de regio’s. Om het uitnodigingsinterval voor de borstkankerscreening weer om de twee jaar te kunnen realiseren, is instroom van nieuwe medewerkers noodzakelijk. Deze nieuwe medewerkers worden, in het door ons zelf ontwikkelde werk-leertraject voor mammolaboranten, in twee jaar opgeleid. In de ‘Ik Zorg’ campagne van het ministerie van VWS heeft het beroep van mammalaborant een prominente plaats gekregen.

Wetenschappelijke studie: STREAM

Onderzoekers vanuit het Radboud UMC zijn gestart met een WBO-aanvraag voor een prospectief onderzoek naar de toepassing van tomosynthese binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker. De onderzoekers willen met de studie inzicht krijgen in de invloed van tomosynthese op het verwijscijfer, de stadiëring van screen-detected kankers, intervalkankers, barrières in acceptatie van deze methode van deelnemers, laboranten en radiologen en een beeld krijgen van wat de beste leesstrategie is voor de nieuwe screeningsmethode.

Wetenschappelijke studie: Smartcurved paddle

Onderzoek is uitgevoerd naar een methode om de pijn die ontstaat door het samendrukken van de borst, te verminderen door middel van het gebruik van een Smartcurved paddle in plaats van een vlakke paddle. De curved paddles blijken helaas een beperkte reductie in pijnbeleving te geven. Daarentegen is de kwaliteit van de opnames minder goed dan met de reguliere paddles bereikt wordt. Het advies is daarom om de curved paddle vooralsnog niet in te zetten in het bevolkingsonderzoek voordat de kwaliteit op vergelijkbaar niveau is gebracht.

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

 
		Array
(
  [chart] => Array
    (
      [title] => Verstuurde uitnodigingen
      [chart_type] => gender
      [second_color] => #e370b1
      [third_color] => #eca0ca
      [womanman_values] => Array
        (
          [ruler_size] => 1600000
          [year_1] => 2022
          [year_1_woman_studied] => 331657
          [year_1_invitations] => 720275
          [year_2] => 2021
          [year_2_woman_studied] => 555670
          [year_2_invitations] => 1014756
        )

      [bar_chart_data] => Array
        (
          [sub_title] => 
          [year_1] => 
          [year_1_opk] => 
          [year_1_afm] => 
          [year_1_show_asterisk] => 
          [year_1_noresp] => 
          [year_2] => 
          [year_2_opk] => 
          [year_2_afm] => 
          [year_2_noresp] => 
          [chart_notes] => 
        )

      [sbar_chart_data] => Array
        (
          [ch_type] => bar
          [val_type] => perc
          [item_1_description] => 
          [item_1_value] => 
          [item_2_description] => 
          [item_2_value] => 
          [result] => Array
            (
              [title] => 
              [description] => 
              [kpis] => 
            )

        )

    )

  [main_color] => #d1227e
  [counter] => 2_1
)
	

Verstuurde uitnodigingen

2022

Onderzochte vrouwen
331.657
Verstuurde uitnodigingen
720.275

Verstuurde uitnodigingen

2022

 • Onderzochte vrouwen : 331.657
 • Verstuurde uitnodigingen : 720.275
555.670
Onderzochte vrouwen
1.014.756
Verstuurde uitnodigingen

2021

2021

 • Onderzochte vrouwen : 555.670
 • Verstuurde uitnodigingen : 1.014.756

Opkomst, afmelding en non-respons

Verdeling in opkomst met een uitstrijkje of zelfafnameset, afmelding en non-respons (in procenten).

2022

 • Opkomst: 46%
 • Afmeldingen: 1,6%*
 • Non-respons: 52,7%

2021

 • Opkomst: 54,8%
 • Afmeldingen: 2,4%
 • Non-respons: 42,8%

Hiervan is onbekend een uitgestelde aanvraag, bijvoorbeeld door zwangerschap of een aangevraagde zelfafnameset.


Deelname en uitslag

Totaal deelname
100,00 %
 • Onderzoek door middel van uitstrijkje bij de huisarts (35,8%). Hiervan kreeg 11,3% de uitslag hrHPV+

 • Onderzoek door middel van zelfafnameset (10,2%). Hiervan kreeg 9,0% de uitslag hrHPV+.

Uitslag cytologie uitstrijkjes

Van de hrHPV+ en cytologie beoordeelde uitstrijkjes, is 18,62% (vanaf PAP2) doorverwezen naar de gynaecoloog.

 • PAP0 0,58 %
 • PAP1 80,81 %
 • PAP2 10,29 %
 • PAP3A1 5,04 %
 • PAP3A2 2,44 %
 • PAP3B 0,74 %
 • PAP4 0,11 %
 • PAP5 0,00 %

Project BMHK 3.0

Onder de projectnaam BMHK 3.0 zijn meerdere grote en kleinere projecten die het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker raken verzameld. In 2022 zijn een aantal deelprojecten succesvol afgesloten zoals de invoering hrHPV triage, wijziging in het uitnodigingsschema (10-jaarsinterval voor 40- en 50-jarigen die hrHPV-negatief zijn) en het toegankelijker maken van het bevolkingsonderzoek voor transgenders. Aan een aantal deelprojecten is hard gewerkt om deze in 2023 te kunnen realiseren, zoals de instroom van HPV-gevaccineerde vrouwen in het bevolkingsonderzoek, de herpositionering van de zelfafnameset (ZAS) en het verbeteren van de toegankelijkheid van het bevolkingsonderzoek.

Project BMHK23

BMHK23 is een groot aanbestedingsproject. In 2022 zijn de aanbestedingstrajecten van de HPV-test en zelfafnameset evenals de analysediensten van het laboratorium succesvol afgerond en zijn de contracten getekend.

Digitaal labformulier

Om de aanvraag door huisartsen van een onderzoek naar baarmoederhalskanker efficiënter te maken, is het project digitaal labformulier opgestart met als concreet resultaat dat eind 2024 het papieren labformulier is vervangen door een digitaal labformulier. In 2021 heeft een succesvolle pilot plaatsgevonden, waarna in 2022 is gestart met de implementatie.

bevolkingsonderzoek darmkanker

 
		Array
(
  [chart] => Array
    (
      [title] => Verstuurde uitnodigingen
      [chart_type] => gender
      [show_both_genders] => 1
      [second_color] => #8e799f
      [third_color] => #b4a7be
      [womanman_values] => Array
        (
          [ruler_size] => 2600000
          [year_1] => 2022
          [year_1_woman_studied] => 1448018
          [year_1_invitations] => 2102881
          [year_2] => 2021
          [year_2_woman_studied] => 1632493
          [year_2_invitations] => 2312606
        )

      [bar_chart_data] => Array
        (
          [sub_title] => 
          [label_1] => Opkomst
          [label_2] => Afmelding
          [label_3] => Non-respons
          [year_1] => 
          [year_1_opk] => 
          [year_1_afm] => 
          [year_1_noresp] => 
          [year_2] => 
          [year_2_opk] => 
          [year_2_afm] => 
          [year_2_noresp] => 
          [chart_notes] => 
          [enable_diagnostics_block] => 
          [diagnostics-text] => 
          [diagnostics-items_1] => 
          [diagnostics-items_2] => 
          [diagnostics-items_total] => 
        )

      [sbar_chart_data] => Array
        (
          [ch_type] => bar
          [val_type] => perc
          [item_1_description] => 
          [item_1_value] => 
          [item_2_description] => 
          [item_2_value] => 
          [result] => Array
            (
              [title] => 
              [description] => 
              [kpis] => 
            )

        )

    )

  [main_color] => #43225f
  [counter] => 3_1
)
	

Verstuurde uitnodigingen

2022

Onderzochte mensen
1.448.018
Verstuurde uitnodigingen
2.102.881

Verstuurde uitnodigingen

2022

 • Onderzochte mensen : 1.448.018
 • Verstuurde uitnodigingen : 2.102.881
1.632.493
Onderzochte mensen
2.312.606
Verstuurde uitnodigingen

2021

2021

 • Onderzochte mensen : 1.632.493
 • Verstuurde uitnodigingen : 2.312.606

Opkomst, afmelding en non-respons

2022

 • Opkomst: 68,4%
 • Afmeldingen: 1,9%
 • Non-respons: 29,7%

2021

 • Opkomst: 70,6%
 • Afmeldingen: 2,5%
 • Non-respons: 26,9%

Uitslag

Percentage gunstige en ongunstige uitslagen

2021

 • Gunstige uitslag:95,3%
 • Ongunstige uitslag:4,7%

2021

 • Gunstige uitslag: 95,4%
 • Ongunstige uitslag: 4,6%

Diagnose

Bij 56.847 cliënten is een coloscopie uitgevoerd. Hiervan kreeg 3,9% de diagnose darmkanker. Bij 25,5% werd een 'advanced adenoom' vastgesteld en bij nog niet bekend een 'non-advanced adenoom'.

Totaal

 • Geen afwijking 22,37%
 • Kleine poliepen 38,37%
 • Gevorderde poliepen 29,08%
 • Darmkanker 4,74%
 • Overige bevindingen 5,43%

Gezondheidsraad is positief over bevolkingsonderzoek darmkanker

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de Gezondheidsraad het bevolkingsonderzoek darmkanker geëvalueerd en onderzoek gedaan naar verbetermogelijkheden. Op 14 december 2022 publiceerde de Gezondheidsraad haar bevindingen. Conclusie: er is geen aanleiding om het bevolkingsonderzoek aan te passen. Het bevolkingsonderzoek lijkt effectief en de nut-risicoverhouding is gunstig. Wel ziet de Gezondheidsraad nog een aantal verbetermogelijkheden in de toekomst. Hierbij wordt gedacht aan risicostratificatie en het blijvend investeren in verhoging deelname van de jongste leeftijdsgroepen en mensen met een laag sociaaleconomisch status.

Werken aan verdere verduurzaming

In 2022 werd een kleinere retourenvelop envelop ontwikkeld. De nieuwe retourenvelop is twee keer zo klein als de huidige retourenvelop. Dit levert een besparing van ongeveer 7.000 kilo plastic op. Vanaf eind januari 2023 wordt de nieuwe retourenvelop in gebruik genomen. Het is een volgende stap in het duurzamer maken van het uitnodigingspakket van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Wetenschappelijk onderzoek naar een andere ontlastingstest: MEDOCC

Dit onderzoek vergelijkt de ontlastingstest van het bevolkingsonderzoek met een andere (nieuwe) ontlastingstest. Het doel is om te kijken welke test beter is in het opsporen van darmkanker en een voorstadium daarvan. Met dit onderzoek wordt geprobeerd het bevolkingsonderzoek verder te verbeteren.

Cliëntreacties

Bekijk hier alle cijfers

Medewerkers

Bekijk hier alle cijfers

Organisatie

Bekijk hier meer informatie

Cliëntreacties

In 2022 hebben we in totaal 3.844 cliëntreacties ontvangen. Deze reacties zijn verdeeld in 1.654 complimenten, 1.734 klachten, 192 suggesties en 264 vragen. De meeste reacties betreffen het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Borstkanker

3532 reacties
(91,88% van alle reacties)
1621 Complimenten (45,9%)
1567 Klachten (44,4%)
155 Suggesties (4,4%)
189 Vragen (5,4%)

Baarmoederhalskanker

111 reacties
(2,89% van alle reacties)
11 Complimenten (9,9%)
60 Klachten (54,1%)
11 Suggesties (9,9%)
29 Vragen (26,1%)

Darmkanker

201 reacties
(5,23% van alle reacties)
22 Complimenten (10,9%)
107 Klachten (53,2%)
26 Suggesties (12,9%)
46 Vragen (22,9%)

Klachtenafhandeling

De klachtenafhandeling verloopt volgens de landelijke Klachtenregeling voor cliënten. Het doel van de Klachtenfunctionaris is om signalen van onvrede naar tevredenheid van de cliënt en organisatie af te handelen. In overleg met de betrokken medewerker en verantwoordelijk leidinggevende hebben we verbetermaatregelen in het proces of werkzaamheden toegepast. Naar aanleiding van de klachten hebben we een aantal verbeteringen gerealiseerd in onze werkwijze. Ook zijn suggesties ter verbetering van de cliëntmiddelen landelijk besproken en indien mogelijk doorgevoerd.

Reactie bevolkingsonderzoek borstkanker

“Hartelijk dank voor de goede gang van zaken: vriendelijke ontvangst, op tijd aan de beurt, duidelijke en vriendelijke instructies. Misschien voor uw organisatie vanzelfsprekend, maar toch een groot compliment!”

Reactie bevolkingsonderzoek borstkanker

“Thuisgekomen zag ik 's avonds dat ik blauwe plekken op mijn beide borsten had. Dat was mij nog niet eerder overkomen bij het maken van de borstfoto's. Ik vind dit schandalig. Ik zou graag zien dat u de medewerkers methoden aanleert die minder hardhandig zijn.”

Reactie bevolkingsonderzoek borstkanker

“Via een aantal meldingen werden wij erop gewezen dat de toiletten bij de bevolkingsonderzoeken gesloten zijn. Dit vinden wij spijtig om te horen.”

Reactie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

“Ik wil graag nog even doorgeven dat deze test echt een uitkomst is! Heel fijn om zelf thuis te kunnen afnemen. Test zelf is goed ontwikkeld, duidelijk en handig in gebruik. Communicatie vanuit jullie ook perfect en zoals toegezegd ontvang je de uitslag ook keurig op tijd. Dit kunnen alle vrouwen zelf toepassen en scheelt ook nog eens enorm in de kosten van de gezondheidszorg.”

Reactie bevolkingsonderzoek darmkanker

“Vooralsnog heb ik geen vraag, maar een aanbeveling. Ik heb net voor het eerste meegedaan met het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Het pakket was mooi aangeleverd met verschillende vakken. De informatie was zeer duidelijk. Mijn complimenten. Wat nog miste was informatie over het daadwerkelijk nemen van de test. Hoeveel ontlasting moet er nu op de test? De uitleg zegt "niet te veel". Dat zegt me niks.”

Reactie bevolkingsonderzoek darmkanker

“Blij dat dat in Nederland kan. Spaart veel mensenlevens Zelf op tijd ontdekt door mee te doen aan darmonderzoek. Nu 5 jaar geleden en alles is nu schoon.”

Medewerkers

Werknemers

838
85

2022

923

844
76

2021

920

Gemiddeld aantal fte

621

2022

621,00

Gemiddeld verzuim (%)

8.15%

2022

8,15%


Organisatie

Organisatie landelijk

Start doorontwikkeling cliëntportaal

Het cliëntportaal wordt veelvuldig door cliënten gebruikt. Ongeveer 100.000 cliënten maken maandelijks gebruik van het portaal. Het is dan ook een belangrijk communicatiemiddel. In 2022 is gestart met de doorontwikkeling van het cliëntportaal ‘Mijn Bevolkingsonderzoek’. Hiervoor is eerst een duidelijke positionering opgezet. Het cliëntportaal wordt dé plek waar elke cliënt regie heeft over ‘Mijn Bevolkingsonderzoek’ naar kanker. Naast de positionering is een roadmap met innovaties gemaakt voor de toekomst.

Oekraïense vluchtelingen

Vanwege de oorlog in Oekraïne waren er eind 2022 ongeveer 86.000 Oekraïners naar Nederland gevlucht. Een deel hiervan (13.000) behoort tot de doelgroep van het bevolkingsonderzoek en ontvangen, zodra ze geregistreerd zijn in de BRP, een uitnodiging volgens de reguliere systematiek. De belangrijkste communicatiematerialen van alle bevolkingsonderzoeken zijn beschikbaar gesteld in het Oekraïens.

Verstuurde digitale nieuwsbrieven

In 2022 zijn er acht digitale nieuwsbrieven Screen verstuurd aan huisartsen(praktijken) en negen digitale nieuwsbrieven Coloscoop verstuurd aan samenwerkende pathologiecentra en pathologielaboratoria.

Interne audits

In 2022 zijn elf interne audits uitgevoerd conform auditplanning. Verbeterpunten naar aanleiding van de interne audits zijn opgenomen in het verbeterregister. De afdeling monitort het aanpakken van de verbeterpunten.

Externe audits

De eerste externe audit voor de nieuwe organisatie Bevolkingsonderzoek Nederland is succesvol uitgevoerd van 17 maart tot en met 23 maart. Hierbij is de organisatie getoetst aan de eisen van de ISO 9001 en de NEN 7510. De beide certificaten zijn ontvangen. De voortgang van de bevindingen wordt gemonitord in het verbeterregister.